(caractère) quantitatif discret

(caractère) quantitatif discret